"Spuren von Gestern im Heute - Europa grenzenlos neu entdecken" 

"Traces of yesterday in the present - Rediscovering Europe without borders" 

"Stopy minulosti v súčasnosti - objavovanie Európy bez hraníc"

"A múlt nyomai a jelenben - Európa felfedezése határok nélkül"  

ERASMUS+ PROJEKT A MARIANUM EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONTBAN

A Marianum Egyházi Iskolaközpont gimnazistái egy sikeres pályázatnak köszönhetően a 2019/20 -as tanév szeptemberétől bekapcsolódnak az Erasmus+ Stratégiai partnerségek elnevezésű nemzetközi programba spanyol, német és luxemburgi középiskolákkal karöltve. A kétéves multilaterális projekt koordinátori szerepét a németországi Waldkraiburg városának gimnáziuma vállalta, az anyagi fedezetet az Európai Unió biztosítja.


Az angol-német nyelvű projekt "A múlt nyomai a jelenben - Európa felfedezése határok nélkül" (Spuren von Gestern im Heute - Europa grenzenlos neu entdecken/Traces of yesterday in the present - Rediscovering Europe without borders") címmel azt vizsgálja, miképp hatottak a múlt történelmi eseményei, sorsfordító viharai a mai emberek életére Európa más-más szegletén. A vallási, kulturális és történelmi sztereotípiák leépítéséhez egymás történelmének alaposabb megismerésén keresztül vezet az út. A projekt elsődleges célja, hogy a résztvevő diákok és tanárok minél többet tudjanak meg a partnerországok kultúrájáról és történelméről, megtapasztalják az európaiértékek gazdagságát, valamint átéljék az európaiösszetartozás érzését.

A csereprogram további céljai közt szerepel:

► a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása

A projektmunka egyrészt a diákok német és angol nyelvi ismereteit mélyíti el szóban és írásban, másrészt arra ösztönzi őket, hogy a partnerországok nyelvét megismerjék, valamint a kisebbségi nyelvek helyzetét összehasonlítsák (a katalán nyelv Spanyolországban, a magyar nyelv Szlovákiában stb.).

► toleráns és a világra nyitott európai polgárokká való nevelés

A projekt arra ösztönzi a diákokat, hogy örömmel és érdeklődéssel fedezzék fel a partnerdiákok országát, az "idegen" diákokat megismerjék és elfogadják, a közös projektmunkának köszönhetően pedig "idegenekből" barátokká váljanak. Az együttműködés elősegíti a más népekhez való pozitív hozzáállást, az egymással szembeni sztereotípiák leépítését.

► kooperációra nevelés, a diákok szociális és interkulturális kompeteniájának erősítése

Az együttműködés végterméke egy fotókkal gazdagon illusztrált könyv, amely konkrét emberi sorsok tükrében, ugyanakkor közös európai történelmünk összefüggésében mutatja be a projektben résztvevő városok, szűkebb régiók történelmét, s közben rámutat arra, miként hatnak a múlt eseményei a ma élő emberek mindennapjaira. A kiadványt QR-kóddal ellátott várostérképek egészítik ki, amelyek segítségével virtuális séta keretén belül bejárhatóak az egyes városok sorsfordító eseményeire emlékeztető helyszínek, épületek, szobrok, emlékhelyek.

A kétéves projekt során a résztvevők egyhetes projekttalálkozókon vesznek részt a partnerországokban. A projekt első nemzetközi találkozójának a németországi Waldkraiburg gimnáziuma (Gymnasium Waldkraiburg) ad otthont, majd a luxemburgi technikai szakgimnázium (Lycée technique de Bonnevoie, Luxembourg) és a spanyolországi szakközépiskola (IES ALCALANS, Montserrat) fogadja a partneriskolák diákjait és tanárait. Az Erasmus+ program záróakkordjaként a projekt összes résztvevője városunkban vendégeskedik 2021 júniusában, a Marianum Egyházi Iskolaközpontban kerül sor a projekt kiértékelésére és eredményeinek bemutatására.

A projekttevékenységek beépülnek a partneriskolák tantervébe, a projektben érintett tantárgyak a következők: történelem, művészettörténet, földrajz, angol és német nyelv, képzőművészeti nevelés és informatika. A projektben résztvevő gimnazistáink heti két órában szakköri tevékenység keretén belül dolgozzák fel az adott projekttémákat német és angol nyelven, valamint a spanyolországi tanulmányútra készülve spanyol szakkört látogatnak.

                   A projekt azonosító száma: 2019-1-DE03-KA229-059662_2 

                   A projekt megvalósításának időszaka: 2019.09.01. - 2021.08.31.

Galo Lukács Tímea, a projekt koordinátora

Anglicko-nemecký projekt: "Stopy minulosti v súčasnosti - objavovanie Európy bez hraníc" ("Spuren von Gestern im Heute - Europa grenzenlos neu entdecken", "Traces of yesterday in the present - Rediscovering Europe without borders") skúma, ako boli ovplyvnené životy dnešných ľudí z rôznych častí Európy historickými udalosťami a zvratmi.Prvoradým cieľom projektu bolo, aby sa žiaci a učitelia, ktorí sa ho zúčastnili, dozvedeli čo najviac o kultúre a dejinách partnerských krajín, aby spoznali bohatstvá hodnôt Európy (bohatstvo európskych hodnôt) a mali možnosť zažiť pocit európskej spolupatričnosti.

                   Číslo zmluvy: 2019-1-DE03-KA229-059662_2

                   Začiatok realizácie aktivít: 01. 09. 2019

Ukončenie realizácie aktivít: 31. 08. 2021

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el